Τα άγρια σκυλιά της συνείδησης (*) Διήγημα short fiction

Ο κύριος Τ. θα μπορούσε να είναι πολιτικός. Άπιστος σύζυγος. Ανεπαρκής γονιός. Κλέφτης υλικών και συναισθημάτων. Θα μπορούσε να είναι κάποιος που κέρδισε μια θέση άδικα, που χρημάτισε ή χρηματίστηκε.…